Strzelecki Daniel, Skutki nieobecności oskarżonego na rozprawie w przypadku zmiany trybu postępowania karnego z uproszczonego na zwyczajny. Glosa do uchwały SN z dnia 28 listopada 2013 r., I KZP 12/13

Glosy
Opublikowano: PS 2015/5/133-140
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Skutki nieobecności oskarżonego na rozprawie w przypadku zmiany trybu postępowania karnego z uproszczonego na zwyczajny. Glosa do uchwały SN z dnia 28 listopada 2013 r., I KZP 12/13

Stanowisko zaprezentowane przez poszerzony skład Sądu Najwyższego w tezie glosowanej uchwały należy podzielić, jednakże przeprowadzona w uzasadnieniu tego judykatu wykładnia określonej w art. 376 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego przesłanki „po złożeniu wyjaśnień” na aprobatę nie zasługuje.

W omawianej uchwale w pierwszej kolejności przeanalizowano, jaką skuteczność dla postępowania kontynuowanego w trybie zwyczajnym po odroczeniu rozprawy na podstawie art. 484 § 2 k.p.k. ma zrealizowana na rozprawie głównej, przeprowadzonej jeszcze w trybie uproszczonym, czynność polegająca na odczytaniu na podstawie art. 479 § 2 k.p.k. wyjaśnień nieobecnego oskarżonego. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia ma niezmiernie istotne znaczenie dla praktyki orzeczniczej i to z kilku powodów.

Rzecz bowiem w tym, na co zresztą zasadnie zwrócono uwagę w glosowanym judykacie, że zmiana trybu postępowania z uproszczonego na zwyczajny nie stanowi rzadkości, jako że postępowanie sądowe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX