Bandarzewski Kazimierz, Skarga na bezczynność sejmiku województwa w przedmiocie zmiany porządku obrad. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r., III OSK 7160/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2022/11/100
Autor:
Rodzaj: glosa

Skarga na bezczynność sejmiku województwa w przedmiocie zmiany porządku obrad. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r., III OSK 7160/21

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX