Piątkowski Jan, Rozwiązanie umowy o pracę, podstawowe obowiązki pracownika, bezpieczeństwo i higiena pracy, zalecenia lekarskie. Glosa do wyroku SN z dnia 16 marca 2017 r., II PK 14/16

Glosy
Opublikowano: OSP 2018/5/51
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Rozwiązanie umowy o pracę, podstawowe obowiązki pracownika, bezpieczeństwo i higiena pracy, zalecenia lekarskie. Glosa do wyroku SN z dnia 16 marca 2017 r., II PK 14/16

Słowa kluczowe: rozwiązanie umowy o pracę, podstawowe obowiązki pracownika, bezpieczeństwo i higiena pracy, zalecenia lekarskie

Przedmiotem glosowanego orzeczenia jest kwestia o dużej doniosłości prawnej i jeszcze większym znaczeniu dla praktyki zakładowej. O wrażliwości społecznej podjętej problematyki świadczy choćby to, że niekiedy pracownicy, w poczuciu subiektywnie rozumianej odpowiedzialności lub w obawie o utratę pracy lub co najmniej utratę zaufania pracodawcy, świadczą pracę w okresie zwolnienia lekarskiego. Zdaniem Sądu Najwyższego (SN), nie można wykluczyć, że z uwagi na natężenie i rodzaj choroby, zakres obowiązków wykonywanych przez pracownika i ich znaczenie dla zakładu pracy, wykonywanie pracy przez chorego pracownika (mającego zwolnienie lekarskie) może zostać uznane za uchybienie podstawowemu obowiązkowi, o którym mowa w art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy . Zakwalifikowanie to jest jednak możliwe w wyjątkowych wypadkach, gdy czynniki przedmiotowe i podmiotowe sprawy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX