Postulski Kazimierz, Rozumienie „uchylania się” od dozoru lub obowiązków probacyjnych. Glosa do postanowienie s. apel. z dnia 19 lutego 2016 r., II AKzw 30/16.

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Rozumienie „uchylania się” od dozoru lub obowiązków probacyjnych. Glosa do postanowienie s. apel. z dnia 19 lutego 2016 r., II AKzw 30/16.

W glosowanym postanowieniu znajdujemy nieeksponowany dotąd w orzecznictwie element, składający się na pojęcie „uchylania się”, występujące w postępowaniu karnym wykonawczym. Według sądu apelacyjnego jest nim zachowanie powtarzalne, a nie jednorazowe niezastosowanie się do ustalonych warunków okresu próby. Takie stanowisko wyrażone zostało wprawdzie na gruncie przepisów o odwołaniu warunkowego zwolnienia, ale – jak się wydaje – ma ono charakter bardziej ogólny, dotyczący też innych sytuacji, w których ustawa mówi o „uchylaniu się”.

Ocena tego poglądu nie jest możliwa bez poświęcenia nieco uwagi temu, jakie konsekwencje prawne ustawodawca łączy w postępowaniu karnym wykonawczym z faktem, że mamy do czynienia z postawą sprawcy definiowaną właśnie jako „uchylane się”, z jakimi zachowaniami to pojęcie jest łączone, a także co pod tym pojęciem należy rozmieć. Jest to niezbędne z tego jeszcze powodu, że pojęciu „uchylanie się”, którym posługują się przepisy z dziedziny wykonywania orzeczeń...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX