Wesołowska Agnieszka, Rejestracja podatkowa a status podatnika podatku VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 14 marca 2013 r., C-527/11

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Rejestracja podatkowa a status podatnika podatku VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 14 marca 2013 r., C-527/11

1.Wprowadzenie

Wspólny system podatku VAT opiera się na pewnych fundamentalnych zasadach, takich jak zasada powszechności opodatkowania, neutralności, wielofazowości oraz proporcjonalności. Jednak nie tylko respektowanie tych zasad gwarantuje harmonijne i jednolite we wszystkich państwach członkowskich opodatkowanie podatkiem VAT. Również prawidłowe określenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego podatku VAT jest kluczowe, omawiając powyższą problematykę. Na gruncie przepisów dyrektywy 112 , jak również przepisów uprzednio obowiązującej VI dyrektywy przewidziano przepisy odnoszące się do zakresu podmiotowego. W myśl przepisu art. 9obecnie obowiązującego aktu prawnego „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Natomiast poprzez sformułowanie „działalność gospodarcza” rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX