Wesołowska Agnieszka, Rejestracja dla potrzeb podatku VAT przez organ podatkowy. Glosa do wyroku TS z dnia 9 lipca 2015 r., C-144/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Rejestracja dla potrzeb podatku VAT przez organ podatkowy. Glosa do wyroku TS z dnia 9 lipca 2015 r., C-144/14

1.Wprowadzenie

Wspólny system podatku VAT opiera się na pewnych fundamentalnych zasadach, takich jak zasada powszechności opodatkowania, neutralności, wielofazowości oraz proporcjonalności. Jednak nie tylko respektowanie tych zasad gwarantuje harmonijne i jednolite we wszystkich państwach członkowskich opodatkowanie podatkiem VAT. To również prawidłowe określenie zakresów przedmiotowego i podmiotowego podatku VAT jest kluczowe przy omawianiu powyższej problematyki. Na gruncie przepisów dyrektywy 112 przewidziano normy wprost odnoszące się do zakresu podmiotowego, czyli problematyki, kto może być uznany za podatnika podatku VAT. W myśl przepisu art. 9dyrektywy 112 podatnikiem jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Natomiast poprzez sformułowanie „działalność gospodarcza” rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX