Serafin Katarzyna, Przyjęcie przez pracownika tzw. kontrolowanej łapówki w wyniku "prowokacji" dokonanej przez pracodawcę jako podstawa rozwiązania niezwłocznego z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Glosa do wyroku SN z dnia 15 listopada 2017 r., III PK 161/16

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2018/4/97-105
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Przyjęcie przez pracownika tzw. kontrolowanej łapówki w wyniku "prowokacji" dokonanej przez pracodawcę jako podstawa rozwiązania niezwłocznego z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Glosa do wyroku SN z dnia 15 listopada 2017 r., III PK 161/16

Głosowane orzeczenie dotyczy kwestii wpływu naruszenia obowiązków przez pracodawcę na zasadność rozwiązania niezwłocznego umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych oraz zakresu zastosowania konstrukcji nadużycia prawa zawartej w art. 8ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.; dalej: k.p.). Z lektury uzasadnienia można jednak wnioskować, że w istocie owo orzeczenie dotyka znacznie głębszej materii charakteru więzi łączącej pracownika i pracodawcę. Omawiany wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego. Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, wskazując jako jedną z dwóch przyczyn takiego trybu rozwiązania umowy przyjęcie przez pracownika tzw. łapówki kontrolowanej. Sytuacja, w której pracownik przyjął korzyść majątkową od kontrahenta pracodawcy, została zainscenizowana przez samego pracodawcę w porozumieniu z kontrahentem w celu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX