Sakowicz Andrzej, Przesłanki stosowania artykułu 64 § 2 k.k. Glosa do wyroku SN z dnia 17 listopada 2004 r., V KK 321/04

Glosy
Opublikowano: PiP 2006/8/118-121
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Przesłanki stosowania artykułu 64 § 2 k.k. Glosa do wyroku SN z dnia 17 listopada 2004 r., V KK 321/04

Teza wyroku z 17 XI 2004,

V KK 321/04

Warunkiem skazania na podstawie art. 64 § 2 k.k. między innymi jest, aby sprawca popełnił co najmniej trzecie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźby jej użycia - "ponownie". Pojęcie "ponowności" odnosi się nie do jakiegokolwiek poprzednio popełnionego przestępstwa, a jedynie do przestępstw objętych skazaniem z art. 64 § 1 k.k. należących do grupy przestępstw wymienionych w art. 64 § 2 k.k.

GLOSA DO WYROKU Z 17 XI 2004, V KK 321/04

1.

Teza wyroku nie zasługuje na aprobatę. Wyrażony w nim pogląd wymaga szerszego omówienia, zwłaszcza że uzasadnienie judykatu nie oddaje sedna problemu, jaki stanął przed Sądem Najwyższym - zagadnienia wykładni pojęcia "ponowności", będącego podstawą trzeciej przesłanki konstruującej recydywę specjalną wielokrotną . Niestety Sąd ograniczył się jedynie do zadeklarowania, że jednym z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX