Żołnierczyk Ewa, Przesłanki całkowitego zwolnienia z odpłatności za pobyt w DPS: interes społeczny przemawiający za zwolnieniem z opłaty. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 8 marca 2023 r. (II SA/Po 12/23)

Glosy
Opublikowano: ST 2023/9/88-94
Autor:
Rodzaj: glosa

Przesłanki całkowitego zwolnienia z odpłatności za pobyt w DPS: interes społeczny przemawiający za zwolnieniem z opłaty. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 8 marca 2023 r. (II SA/Po 12/23)

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX