Szczurowski Tomasz, Przekroczenie kompetencji przez organ osoby prawnej. Glosa do uchwały SN z dnia 14 września 2007 r., III CZP 31/2007

Glosy
Opublikowano: Glosa 2008/3/69-81
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Przekroczenie kompetencji przez organ osoby prawnej. Glosa do uchwały SN z dnia 14 września 2007 r., III CZP 31/2007

W uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 14.09.2007 r. przesądzono, iż do umowy zawartej przez zarząd spółdzielni bez wymaganej do jej ważności uchwały walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej ma zastosowanie w drodze analogii art. 103 § 1 i 2 k.c. Niemniej równie ważne są argumenty Sądu Najwyższego przytoczone w uzasadnieniu niniejszej uchwały, bowiem dotyczą one problematyki przekroczenia kompetencji przez organ osoby prawnej jako takiej. To ostatnia okoliczność spowodowała, iż uznano, że wnioski wypływające z uchwały należy również odnosić do spółek handlowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX