Stanisz Piotr, Przekonania (nie)objęte ochroną z art. 9 EKPC. Glosa do postanowienia ETPC z 9.11.2021 r., Hermina Geertruida De Wilde v. Niderlandy

Glosy
Opublikowano: PiP 2023/2/168-178
Autor:
Rodzaj: glosa

Przekonania (nie)objęte ochroną z art. 9 EKPC. Glosa do postanowienia ETPC z 9.11.2021 r., Hermina Geertruida De Wilde v. Niderlandy

Chociaż pojęcie „religii lub przekonań” w rozumieniu objętym ochroną przez art. 9 Konwencji musi być interpretowane szeroko, to jednak nie znaczy to, że wszelkie opinie lub poglądy powinny być za takie uznawane; prawo do wolności myśli, sumienia i religii oznacza tylko takie przekonania, które osiągają pewien poziom siły przekonywania, powagi, spójności i znaczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX