Pisarczyk Łukasz, Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę - gotowość pracownika do pracy u nowego pracodawcy - realizacja zadań wynikających ze stosunku pracy na rzecz poprzedniego pracodawcy. Glosa do wyroku SN z dnia 12 listopada 2007 r., I PK 159/07

Glosy
Opublikowano: OSP 2010/7-8/69
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę - gotowość pracownika do pracy u nowego pracodawcy - realizacja zadań wynikających ze stosunku pracy na rzecz poprzedniego pracodawcy. Glosa do wyroku SN z dnia 12 listopada 2007 r., I PK 159/07

Stając po raz kolejny wobec problemu prawnych konsekwencji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, SN musiał zająć się w glosowanym wyroku sytuacją dość nietypową. W przedmiotowej sprawie wątpliwości nie budził bowiem sam fakt przejścia, który był w gruncie rzeczy bezsporny. Nowy pracodawca, co prawda w dość złożonych okolicznościach i bez współdziałania ze strony swojego poprzednika, przejął składniki mienia, przy których wykorzystaniu była prowadzona dotychczasowa działalność i kontynuował ją w dotychczasowym zakresie, a nawet na rzecz tych samych klientów oraz korzystając z pracy świadczonej przez dotychczasowych pracowników . Jakkolwiek żaden z pracodawców nie wykonał wobec pracowników obowiązku informacyjnego w trybie w art. 23[1] § 3 k.p., to jednak nie mogło budzić wątpliwości, że wraz z faktycznym przejęciem zakładu pracy podmiot przejmujący stał się z mocy prawa pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w ramach przejętej jednostki organizacyjnej . Co...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX