Drapała Przemysław, Przejęcie długu a zabezpieczenie ustanowione przez osobę trzecią. Glosa do uchwały SN z 28.03.2019 r., III CZP 90/18

Glosy
Opublikowano: PiP 2023/5/163-171
Autor:
Rodzaj: glosa

Przejęcie długu a zabezpieczenie ustanowione przez osobę trzecią. Glosa do uchwały SN z 28.03.2019 r., III CZP 90/18

Hipoteka ustanowiona przez dłużnika na użytkowaniu wieczystym nie wygasa z chwilą przejęcia długu, gdy użytkowanie wieczyste zostało zbyte na rzecz osoby trzeciej (art. 525 k.c.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX