Borkowski Grzegorz, Procesowe skutki upływu terminu przedawnienia. Glosa do uchwały NSA z dnia 3 grudnia 2012 r., I FPS 1/12

Glosy
Opublikowano: Glosa 2013/2/125-132
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Procesowe skutki upływu terminu przedawnienia. Glosa do uchwały NSA z dnia 3 grudnia 2012 r., I FPS 1/12

Zastanawiająca jest łatwość, z jaką Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA) potrafi odstąpić od utrwalonej – wydawać by się mogło – linii orzecznictwa. Przykładem jest powołana powyżej, a przy tym, w mojej ocenie wadliwa, uchwała mająca doniosłe znaczenie dla praktyki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX