Markiewicz Tymon, Procesowe konsekwencje braku postanowienia w trybie art. 79 § 4 k.p.k. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 18 maja 2022 r., I KZP 10/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2022/9/75
Autor:
Rodzaj: glosa

Procesowe konsekwencje braku postanowienia w trybie art. 79 § 4 k.p.k. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 18 maja 2022 r., I KZP 10/21

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX