Grecki Wojciech, Suwaj Robert, Problematyka "czasowości" pozwolenia konserwatorskiego oraz jego relacja z pozwoleniem na budowę. Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 lipca 2021 r. (VII SA/Wa 894/21)

Glosy
Opublikowano: OwSS 2023/1/108-117
Autorzy:
Rodzaj: glosa

Problematyka "czasowości" pozwolenia konserwatorskiego oraz jego relacja z pozwoleniem na budowę. Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 lipca 2021 r. (VII SA/Wa 894/21)

glosa częściowo krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX