Rakowska-Trela Anna, Prawo wyborcze - ważność wyborów - protest przeciwko ważności wyborów. Glosa do postanowienia SN z dnia 14 kwietnia 2016 r., III SW 4/16

Glosy
Opublikowano: OSP 2017/3/19
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Prawo wyborcze - ważność wyborów - protest przeciwko ważności wyborów. Glosa do postanowienia SN z dnia 14 kwietnia 2016 r., III SW 4/16

W glosowanym postanowieniu Sąd Najwyższy (SN) został postawiony przed dylematem dookreślenia warunków dopuszczalności składania protestów przeciwko ważności wyborów przez pryzmat norm konstytucyjnych. W stanie faktycznym sprawy skarżący wniósł protest przeciwko ważności wyborów uzupełniających oraz przeciwko wyborowi senatora. Zarzuty, które sformułował, dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowości w kampanii wyborczej poprzez „prowadzenie na dużą skalę kampanii wyborczej na rzecz kandydatki przez instytucje państwowe”, „finansowanie kampanii wyborczej na skalę, która znacznie przekracza limit wydatków” oraz prowadzenie „akcji zastraszania”. Zdaniem wnoszącego protest, dopuszczalność jego protestu wyborczego wynikała z art. 101 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz dodatkowo z jej art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2, a ponadto z art. 13 w zw. z art. 14 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i z art. 3 protokołu dodatkowego nr 1 do konwencji o ochronie praw...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX