Pochopień Sabina, Prawo pracy, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, pracownicze obowiązki zachowania tajemnicy i dbałości o dobro zakładu pracy, tajemnica przedsiębiorstwa. Glosa do wyroku SN z dnia 11 września 2014 r., II PK 49/14

Glosy
Opublikowano: OSP 2018/9/93
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Prawo pracy, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, pracownicze obowiązki zachowania tajemnicy i dbałości o dobro zakładu pracy, tajemnica przedsiębiorstwa. Glosa do wyroku SN z dnia 11 września 2014 r., II PK 49/14

Słowa kluczowe: prawo pracy, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, pracownicze obowiązki zachowania tajemnicy i dbałości o dobro zakładu pracy, tajemnica przedsiębiorstwa

Powódka była zatrudniona na stanowisku specjalisty marketingu i sprzedaży w spółce prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży opakowań z tworzyw sztucznych. Z racji wykonywanych obowiązków miała dostęp do informacji obejmujących wszelkie dane handlowe spółki. W okresie zatrudnienia niejednokrotnie pracowała w domu, wysyłając efekty swojej pracy do bezpośredniego przełożonego bądź dyrektora. Ponadto otrzymywała na prywatną pocztę elektroniczną informacje dotyczące realizacji swoich obowiązków, pochodzące od jej bezpośredniego zwierzchnika. W dniu 28.09.2011 r. powódka złożyła oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem ze skutkiem na dzień 31.12.2011 r. W okresie wypowiedzenia kilkakrotnie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX