Musiała Anna, Prawo pracy, odpowiedzialność materialna pracownika, wysokość odszkodowania ustalonego w ugodzie. Glosa do wyroku SN z dnia 21 lutego 2018 r., III PK 14/17

Glosy
Opublikowano: OSP 2018/12/127
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Prawo pracy, odpowiedzialność materialna pracownika, wysokość odszkodowania ustalonego w ugodzie. Glosa do wyroku SN z dnia 21 lutego 2018 r., III PK 14/17

Słowa kluczowe: prawo pracy, odpowiedzialność materialna pracownika, wysokość odszkodowania ustalonego w ugodzie

Przedmiotem glosy jest wyrok Sądu Najwyższego (SN), w którym ów Sąd uznał, że ugoda pozasądowa zobowiązująca pracownika ponoszącego odpowiedzialność materialną na podstawie przepisu art. 114 Kodeksu pracy , do zapłaty odszkodowania w wysokości przewyższającej limit wynikający z przepisu art. 119 k.p., jest nieważna z mocy przepisu § 1 art. 58 Kodeksu cywilnego w związku z przepisem art. 300 k.p. Sąd Najwyższy w swojej argumentacji przede wszystkim powołuje się na kwestię odpowiedniego stosowania przepisów prawa cywilnego (przepis art. 300k.p.), co w przedmiotowej sprawie, w której problem dotyczy zagadnienia ugody, oznacza, że chodzi o takie na gruncie prawa pracy rozumienie przepisów jej (ugody) dotyczących, które będzie korespondować z „naturą” prawa pracy. W konsekwencji ów Sąd stwierdza, że niedopuszczalne jest zawarcie przez strony ugody pozasądowej określającej swoistą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX