Szmit Jakub, Prawo pracy, czas pracy, przerwy w pracy, obowiązki pracownika. Glosa do wyroku SN z dnia 16 marca 2017 r., I PK 124/16

Glosy
Opublikowano: OSP 2018/6/63
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Prawo pracy, czas pracy, przerwy w pracy, obowiązki pracownika. Glosa do wyroku SN z dnia 16 marca 2017 r., I PK 124/16

Słowa kluczowe: prawo pracy, czas pracy, przerwy w pracy, obowiązki pracownika

1. Glosowany wyrok zapadł na gruncie sprawy, w której sąd dokonywał oceny prawidłowości rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym. Wypowiedzenie to zostało złożone w trybie art. 27 ust. 9 ustawy o pracownikach samorządowych , zgodnie z którym uzyskanie ponownej negatywnej oceny okresowej skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Powód w skardze kasacyjnej, poza naruszeniem przepisów prawa proceduralnego, zarzucił także błędną ocenę przepisów prawa materialnego. W odniesieniu do drugiego typu regulacji można wskazać, że skarga zasadniczo opierała się na dwóch grupach zarzutów. Przede wszystkim kwestionowana była prawidłowość procedury przeprowadzenia oceny okresowej, która stała się podstawą wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto skarżący wskazywał na nieprawidłową wykładnię dokonaną przez sąd drugiej instancji w zakresie postanowień regulaminu pracy, poprzez przyjęcie,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX