Prejs Ewa, Prawo podatnika do pomniejszenia przychodu z tytułu zbycia papierów wartościowych o koszty jego uzyskania poniesione przez spadkodawcę. Glosa do wyroku NSA z dnia 11 października 2013 r., II FSK 2824/11

Glosy
Opublikowano: Glosa 2014/4/114-120
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Prawo podatnika do pomniejszenia przychodu z tytułu zbycia papierów wartościowych o koszty jego uzyskania poniesione przez spadkodawcę. Glosa do wyroku NSA z dnia 11 października 2013 r., II FSK 2824/11

Zgodnie z art. 925 kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia. Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Dziedziczeniu podlegają także prawa i obowiązki wynikające z treści należących do spadkodawcy papierów wartościowych. W przypadku ich zbycia przez spadkobiercę powstaje pytanie: czy powstały z tego tytułu przychód podlega pomniejszeniu o koszty, które poniósł spadkodawca nabywając te papiery wartościowe? Zagadnienie to jest przedmiotem analizowanego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX