Glosy
Opublikowano: OSP 2012/4/35
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Prawo karne - tożsamość czynu zarzucanego i przypisanego - kryteria oceny. Glosa do postanowienia SN z dnia 14 lipca 2011 r., IV KK 139/11

Wyrażony przez SN pogląd odnosi się do kwestii wywołującej w mojej ocenie największe problemy w praktyce, a mianowicie czy zachodzi tożsamość czynu zarzuconego i przypisanego, gdy ten pierwszy ma postać rozboju lub kradzieży, a ten drugi paserstwa. Kontrowersje, tyle że mniejsze, powoduje także możliwość skazania za przestępstwo z art. 162 § 1 k.k., gdy zarzucono przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu. W tych ostatnio wskazanych przypadkach przeważa pogląd, że skazanie za nieudzielanie pomocy jest wyjściem poza granice oskarżenia wyznaczone zarzutem spowodowania obrażeń ciała czy śmierci . O wiele częstsze są przypadki, że reguła in dubio mitius prowadzi do ustalenia, iż nie da się sprawcy oskarżonemu o kradzież przypisać tego przestępstwa, a w grę wchodzi tylko odpowiedzialność za paserstwo. Na ogół wówczas sprawca dysponuje skradzionymi rzeczami, twierdząc zwykle, że je nabył, a rzadziej przyjął. Oskarżyciel po dokonaniu przez sąd uprzedzenia o możliwości zmiany kwalifikacji domaga...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?