Glosy
Opublikowano: OSP 2019/11/110
Autor:

Prawo do odszkodowania i wynagrodzenia za skrócony okres wypowiedzenia. Glosa do wyroku SN z dnia 27 września 2018 r., III PK 87/17

Słowa kluczowe: umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, okres wypowiedzenia, kumulacja roszczeń, zbieg roszczeń pracownika z art. 45 § 1 i art. 49 Kodeksu pracy

Wskazane orzeczenie dotyczy problematyki zbiegu roszczeń w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Zbieg ten jest determinowany rodzajem uchybień (wadliwości) popełnionych przez pracodawcę przy dokonywaniu tej czynności.

Sąd Najwyższy w glosowanym orzeczeniu wyraził pogląd, że zastosowanie przez pracodawcę krótszego okresu wypowiedzenia niż wymagany (art. 34 i 36 Kodeksu pracy ) oraz niewskazanie uzasadnionej przyczyny rozwiązania umowy o pracę uzasadnia zasądzenie przez sąd – na żądanie pracownika – zarówno wynagrodzenia za wymagany okres wypowiedzenia (art. 49 k.p.), jak i odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę (art. 45 § 1 k.p.). Oznacza to, że dochodzenie powyższych roszczeń jest niezależne i mogą one podlegać kumulacji.

Zgodnie z art. 49k.p. w razie zastosowania okresu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację