Wesołowska Agnieszka, Prawo do odliczenia podatku VAT od emisji akcji. Glosa do wyroku TS z dnia 13 marca 2010 r., C-437/06

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Prawo do odliczenia podatku VAT od emisji akcji. Glosa do wyroku TS z dnia 13 marca 2010 r., C-437/06

1.Wprowadzenie

Jedną z podstawowych zasad rządzących podatkiem VAT, obok zasady powszechności opodatkowania, wielofazowości oraz potrącalności podatku, jest zasada neutralności. W świetle tej ostatniej zasady podatek VAT nie powinien obciążać tych podatników uczestniczących w obrocie towarami i usługami, którzy nie są ich ostatecznymi odbiorcami. Zasada neutralności podatku VAT wyrażona jest przez umożliwienie podatnikom realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego. Na tej podstawie podatnikom przysługuje co do zasady prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony poniesiony podczas nabywania towarów i usług związanych z działalnością opodatkowaną. W Polsce realizacja tej zasady przewidziana jest w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT , zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższy przepis jest odpowiednikiem a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX