Gubała Marcin, Prawidłowość przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Glosa do wyroku WSA z dnia 20 lutego 2020 r., II SA/Wa 1856/19

Glosy
Opublikowano: PPP 2021/10/103-110
Autor:
Rodzaj: glosa

Prawidłowość przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Glosa do wyroku WSA z dnia 20 lutego 2020 r., II SA/Wa 1856/19

aprob.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX