Glosy
Opublikowano: OSP 2019/10/98
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa częściowo krytyczna

Powrót do pracy po urlopie bezpłatnym. Glosa do wyroku SN z dnia 24 kwietnia 2018 r., I PK 41/17

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, zasadność wypowiedzenia umowy o pracę po powrocie pracownika z urlopu bezpłatnego, stanowisko pracy równorzędne pod względem wynagrodzenia

1. Ustosunkowanie się do przedmiotowego wyrokuSądu Najwyższego (SN) jest ważne z co najmniej kilku powodów. Glosowane orzeczenie, nawiązując do problematyki dotyczącej granic prawnej ochrony zatrudnienia pracownika, aktualizuje dyskusję w przedmiocie wpływu długoterminowego aspektu czasowego na zakres obowiązku pracodawcy dopuszczenia pracownika do pracy. Ponadto, okoliczności stanu faktycznego sprawy stwarzają podstawę do przeprowadzenia interesujących rozważań w zdecydowanie szerszym kontekście. Dotyczy to m.in. kauzalności formalnej i materialnej przy rozwiązywaniu umów o pracę, sposobu konkretyzacji przyczyny wypowiedzenia, zbiegu prawa do odprawy z odszkodowaniem, a także konsekwencji utrzymywania instytucji, dla których uzasadnienia dostrzegano w innych realiach społeczno-gospodarczych....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?