Torbus Andrzej, Potrącenie w postępowaniu upadłościowym. Glosa do wyroku SN z dnia 28 października 1999 r., II CKN 551/98

Glosy
Opublikowano: PPH 2001/2/44-46
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Potrącenie w postępowaniu upadłościowym. Glosa do wyroku SN z dnia 28 października 1999 r., II CKN 551/98

Sąd Najwyższy zajął się istotną dla teorii i praktyki problematyką wykorzystania przez wierzyciela upadłościowego potrącenia w postępowaniu upadłościowym i wniesienia przez tego wierzyciela zarzutu potrącenia w równolegle toczącym się postępowaniu cywilnym wszczętym przez syndyka.

W uzasadnieniu cytowanego wyroku Sąd Najwyższy trafnie poparł stanowisko sądów niższych instancji, które wypowiedziały się przeciwko dopuszczalności wniesienia w postępowaniu cywilnym zarzutu informującego o potrąceniu wierzytelności dochodzonej przez syndyka, jeżeli wierzytelność wzajemna pozwanego zgłoszona do postępowania upadłościowego nie była pewna co do istnienia i wysokości w dacie ogłoszenia upadłości. Fakt, że strona umowy z upadłym przewiduje możliwość powstania wierzytelności z tytułu niewykonania zobowiązania nie jest wystarczającą przesłanką do „asekuracyjnego” zgłaszania uczestnictwa w postępowaniu upadłościowym.

Sąd Najwyższy słusznie wskazał na niedopuszczalność podniesienia przez pozwanego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX