Tomanek Artur, Postępowanie upadłościowe likwidacyjne i z możliwością zawarcia układu - ochrona trwałości stosunku pracy - uchylenie ochrony. Glosa do wyroku SN z dnia 4 kwietnia 2007 r., III PK 1/07

Glosy
Opublikowano: OSP 2009/1/12
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Postępowanie upadłościowe likwidacyjne i z możliwością zawarcia układu - ochrona trwałości stosunku pracy - uchylenie ochrony. Glosa do wyroku SN z dnia 4 kwietnia 2007 r., III PK 1/07

1. Problematyka wypowiedzenia stosunku pracy w związku z ogłoszeniem upadłości pracodawcy pozostawała dotąd na uboczu zainteresowań piśmiennictwa i orzecznictwa z zakresu prawa pracy. W kodeksowych, jak również pozakodeksowych przepisach prawa pracy, ogłoszenie upadłości zostało potraktowane - obok likwidacji pracodawcy - jako przesłanka wyłączająca elementy ochrony pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę w stopniu daleko pełniejszym niż inne przyczyny „niedotyczące pracodawcy" . W pełnym niemalże zakresie wyłączono zatem ochronę szczególną (art. 41[1] kp, art. 177 § 4 kp, art. 186[1] § 1 zd. 2 kp). Przepis art. 41[1] § 1 kp zniósł wymaganą przez art. 38 kp konsultację związkową, poprzedzającą wypowiedzenie umowy o pracę. Dopełnieniem tego kierunku ustawodawczego były wypowiedzi SN wskazujące, że sam tylko fakt ogłoszenia upadłości pracodawcy stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę , zastrzegając jedynie, iż kolejność rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX