Glosy
Opublikowano: OSP 2018/6/66
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Postępowanie sądowoadministracyjne, refundacja leku, wyrok merytoryczny sądu administracyjnego, formalizm w wykładni prawa, wykładnia ustawy w zgodzie z konstytucją. Glosa do wyroku WSA z dnia 17 listopada 2016 r., VI SA/Wa 730/16

Słowa kluczowe: postępowanie sądowoadministracyjne, refundacja leku, wyrok merytoryczny sądu administracyjnego, formalizm w wykładni prawa, wykładnia ustawy w zgodzie z konstytucją

1. Komentowanemu wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) warto poświęcić więcej niż tylko jedną glosę z racji tego, że skupia się w nim kilka ważnych dla praktyki zagadnień dotyczących wykładni i stosowania prawa administracyjnego. Działania sądu dotyczyły bowiem w szczególności przełamania literalnego odczytania przepisu prawa, prokonstytucyjnej interpretacji ustawy, celowego odstąpienia od skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego, sprawiedliwego rozdziału dóbr publicznych, a także skorzystania z kompetencji do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. W niniejszej glosie podjęto tylko ostatnie z wymienionych zagadnień, aby na gruncie konkretnego przypadku dokładniej przyjrzeć się funkcjonowaniu w praktyce art. 145a § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację