Rudnicki Marcin, Tęcza-Paciorek Anna, Postępowanie cywilne - rodzinne i opiekuńcze prawo - wyrok w sprawie o rozwód -obowiązek sądu orzekania o kontaktach małżonków z dzieckiem. Glosa do uchwały SN z dnia 5 czerwca 2012 r., III CZP 72/11

Glosy
Opublikowano: OSP 2015/3/28
Autorzy:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Postępowanie cywilne - rodzinne i opiekuńcze prawo - wyrok w sprawie o rozwód -obowiązek sądu orzekania o kontaktach małżonków z dzieckiem. Glosa do uchwały SN z dnia 5 czerwca 2012 r., III CZP 72/11

Zagadnienie integralności wyroku rozwodowego stanowi tematykę niezwykle istotną z punktu widzenia nie tylko prawa materialnego, ale także proceduralnego. Pierwszy aspekt wydaje się przejawiać w kwestii dążenia do jednoczesnego rozstrzygnięcia o wszelkich uprawnieniach i obowiązkach małżonków, których pożycie uległo trwałemu i zupełnemu rozkładowi. Drugi zaś dotyczy formalnej i językowej konstrukcji samego wyroku rozwodowego, który w rzeczywistości formułowany jest nie tylko służebnie wobec regulacji materialnoprawnej, ale także w pewnym oczywistym stopniu wobec regulacji norm postępowania egzekucyjnego. Oba te aspekty przenikają się i nie mogą występować w oderwaniu od siebie. Widoczne to jest w szczególności w uchwale składu siedmiu sędziów SN z dnia 5 czerwca 2012 r., w której Sąd z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka rozstrzygnął zagadnienie prawne o następującej treści: „Czy zgodne ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem w sprawie o rozwód, w tym także w porozumieniu »zatwierdzonym«...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX