Bodio Joanna, Postępowanie cywilne - koszty sądowe - uiszczenie opłaty sądowej za pośrednictwem instytucji płatniczej świadczącej usługi na podstawie ustawy z 19 sierpnia 2011 r. Glosa do postanowienia SN z dnia 21 stycznia 2015 r., IV CZ 96/14

Glosy
Opublikowano: OSP 2015/12/119
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Postępowanie cywilne - koszty sądowe - uiszczenie opłaty sądowej za pośrednictwem instytucji płatniczej świadczącej usługi na podstawie ustawy z 19 sierpnia 2011 r. Glosa do postanowienia SN z dnia 21 stycznia 2015 r., IV CZ 96/14

Sąd Najwyższy (SN), rozpoznając zażalenie powódki na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia apelacji z powodu nieopłacenia jej w terminie, stwierdził w postanowieniu z 21.01.2015 r. (IV CZ 96/14), że za datę uiszczenia opłaty sądowej w formie bezgotówkowej należy uznać dzień złożenia bankowi polecenia przelewu pod warunkiem, że przelew w dniu jego przyjęcia przez bank lub w terminie przewidzianym do uiszczenia opłaty miał dostateczne pokrycie pieniężne oraz że złożone polecenie zostało rzeczywiście wykonane. Ponadto stwierdził, że nie należy różnicować daty wniesienia przez stronę opłaty sądowej w zależności od tego, czy została ona przekazana za pośrednictwem banku, czy instytucji płatniczej, działającej na podstawie ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych . Oznacza to, że datą uiszczenia opłaty wnoszonej w postaci wpłaty gotówkowej za pośrednictwem instytucji płatniczej działającej na zasadach określonych w powołanej ustawie jest data przyjęcia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX