Sęk Małgorzata, Porozumienie międzygminne o powierzeniu zagospodarowania odpadów komunalnych a rzeczywisty nabywca usług zagospodarowania odpadów do celów podatku od towarów i usług. Glosa do wyroku NSA z dnia 20 lutego 2020 r., I FSK 1657/17

Glosy
Opublikowano: OSP 2021/10/88
Autor:
Rodzaj: glosa

Porozumienie międzygminne o powierzeniu zagospodarowania odpadów komunalnych a rzeczywisty nabywca usług zagospodarowania odpadów do celów podatku od towarów i usług. Glosa do wyroku NSA z dnia 20 lutego 2020 r., I FSK 1657/17

glosa krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX