Trocha Bartosz, Ponowne badanie europejskiego nakazu zapłaty. Glosa do wyroku TS z dnia 22 października 2015 r., C-245/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Ponowne badanie europejskiego nakazu zapłaty. Glosa do wyroku TS z dnia 22 października 2015 r., C-245/14

1.Wprowadzenie

Glosowane orzeczenie odnosi się do instytucji europejskiego nakazu zapłaty, regulowanego rozporządzeniem nr 1896/2006 , zaś ściśle rzecz ujmując – do przesłanek zasadności wniosku o ponowne zbadanie nakazu zapłaty wydanego w tym postępowaniu, zawartych w art. 20 ust. 2rozporządzenia. Wniosek ten stanowi środek o charakterze nadzwyczajnym, gdyż podstawowym sposobem kwestionowania nakazów, przewidzianym przez ustawodawcę unijnego, jest sprzeciw od nakazu zapłaty, składany w oznaczonym terminie. Zgodnie ze wspomnianym przepisem wniosek taki może być złożony po upływie terminu do złożenia sprzeciwu, we właściwym sądzie w państwie członkowskim wydania, w przypadku gdy wydanie nakazu zapłaty było w sposób oczywisty błędne w świetle wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu lub ze względu na inne wyjątkowe okoliczności. Komentowany wyrok jest odzwierciedleniem tendencji, by wyżej sformułowane przesłanki były interpretowane wąsko, z wykluczeniem dopuszczalności argumentów, co do których...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX