Wysocka-Bar Anna, Polski notariusz nie jest sądem, a akt poświadczenia dziedziczenia nie jest orzeczeniem. Glosa do wyroku TS z dnia 23 maja 2019 r., C-658/17

Glosy
Opublikowano: EPS 2019/12/37-43
Autor:
Rodzaj: glosa

Polski notariusz nie jest sądem, a akt poświadczenia dziedziczenia nie jest orzeczeniem. Glosa do wyroku TS z dnia 23 maja 2019 r., C-658/17

Autorka porusza kwestię statusu polskiego notariusza oraz charakteru prawnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX