Grabowski Michał, Pojęcie instrumentów płatniczych. Glosa do wyroku TS z dnia 9 kwietnia 2014 r., C-616/11

Glosy
Opublikowano: EPS 2015/8/43-47
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Pojęcie instrumentów płatniczych. Glosa do wyroku TS z dnia 9 kwietnia 2014 r., C-616/11

Artykuł 4 pkt 23 dyrektywy 2007/64/WE należy interpretować w ten sposób, że zarówno procedura oparta na podpisanym własnoręcznie przez płatnika formularzu płatności zmierzająca do wydania polecenia przelewu, jak i procedura wydania polecenia przelewu w bankowości internetowej stanowią instrumenty płatnicze w rozumieniu tego przepisu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX