Bukalska Katarzyna, Podstawa prawna zobowiązania strony bądź osoby trzeciej do sporządzenia i przedstawienia informacji przed sądem. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2022 r., I CSK 1409/22

Glosy
Opublikowano: OSP 2023/10/76
Autor:
Rodzaj: glosa

Podstawa prawna zobowiązania strony bądź osoby trzeciej do sporządzenia i przedstawienia informacji przed sądem. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2022 r., I CSK 1409/22

glosa częściowo krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX