Mączyński Dominik, Podatkowe prawo - nabycie praw majątkowych tytułem dziedziczenia - podatek od spadków i darowizn. Glosa do wyroku NSA z dnia 19 czerwca 2015 r., II FSK 1216/13

Glosy
Opublikowano: OSP 2017/1/6
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Podatkowe prawo - nabycie praw majątkowych tytułem dziedziczenia - podatek od spadków i darowizn. Glosa do wyroku NSA z dnia 19 czerwca 2015 r., II FSK 1216/13

Komentowany wyrok obejmuje swoim zakresem złożone na płaszczyźnie prawa podatkowego zagadnienie relacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn . Artykuł 2 ust. 1 pkt 3u.p.d.o.f. zawiera zasadę, w myśl której do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosowanie tej normy powinno oznaczać, że przychód opodatkowany podatkiem od spadków i darowizn nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast przychód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn powinien zostać oceniony przez pryzmat stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Problem rozróżnienia zasad opodatkowania przychodu w zależności od jego źródła jest charakterystyczny dla opodatkowania osób fizycznych i nie dotyczy osób prawnych, ponieważ nie są one podatnikami podatku od spadków i darowizn. Przychody...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX