Glosy
Opublikowano: OSP 2019/11/106
Autor:

Początek terminu do przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Glosa do uchwały SN z dnia 19 października 2018 r., III CZP 36/18

Słowa kluczowe: spadkowe prawo, bezskuteczność złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przed rozpoczęciem biegu terminu do złożenia takiego oświadczenia

1. W glosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy (SN) zajął się, po raz kolejny w ostatnim czasie, istotnym zagadnieniem prawa spadkowego. Trudno oprzeć się wrażeniu, że aktywność Sądu na obszarze prawa spadkowego w ostatnich kilku latach, a w szczególności w ostatnich miesiącach, bardzo się zwiększyła. Nie może to dziwić, ponieważ prawo spadkowe zaczyna być potrzebne, ustawodawca zaś ewidentnie „nie nadąża”. Ciężar „prostowania ścieżek” spoczywa zatem na judykaturze, która radzi sobie z tym raz lepiej, raz gorzej.

Przedmiotem uchwały stał się problem terminowego złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Tym razem nie chodziło jednak, jak można byłoby przypuszczać, o moment końcowy wyznaczony terminem zawitym z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego , co było niedawno przedmiotem innej uchwały SN , ale – co może nieco zaskakiwać – o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację