Nowakowski Tobiasz, Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia pracownika o naprawienie szkody z tytułu wypadku przy pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 17 września 2019 r., III PK 110/18

Glosy
Opublikowano: OSP 2021/11/94
Autor:
Rodzaj: glosa

Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia pracownika o naprawienie szkody z tytułu wypadku przy pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 17 września 2019 r., III PK 110/18

glosa częściowo krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX