Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa częściowo krytyczna

Pierwszeństwo zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym. Glosa do wyroku SN z dnia 18 stycznia 2019 r., III CZP 54/18

Koszty egzekucyjne należne wierzycielowi od dłużnika ustalone lecz niezaspokojone w prowadzonych wcześniej postępowaniach egzekucyjnych, nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego w art. 1025 § 1 pkt 1 ustawy z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - dalej k.p.c., w postępowaniu egzekucyjnym, w którym sporządzany jest plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację