Naworski Jerzy Paweł, Pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 210 § 1 k.s.h. – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.02.2023 r., II CSKP 785/22

Glosy
Opublikowano: Glosa 2024/2/20-30
Autor:
Rodzaj: glosa

Pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 210 § 1 k.s.h. – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.02.2023 r., II CSKP 785/22

kryt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX