Zaporowski Piotr, Oznaczenia przedsiębiorców prowadzących działalność w spółce cywilnej. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 14 marca 2006 r., I ACa 2057/05

Glosy
Opublikowano: Glosa 2009/3/64-76
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Oznaczenia przedsiębiorców prowadzących działalność w spółce cywilnej. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 14 marca 2006 r., I ACa 2057/05

Wspólnicy spółki cywilnej są przedsiębiorcami, a prowadząc wspólnie działalność gospodarczą, muszą działać pod firmami wchodzącymi w skład nazwy (oznaczenia) spółki cywilnej, w której tę działalność realizują. Zakaz wprowadzania swymi firmami w błąd wymaga, aby prowadząc taką wspólną działalność wskazali w dodatku do nazwy swojej spółki cywilnej, zawierającej ich firmy, że zawarli umowę takiej spółki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX