Kukuła Zygmunt, Oszustwo kredytowe. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 24 kwietnia 2013 r., II AKa 517/12

Glosy
Opublikowano: PS 2014/9/114-118
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Oszustwo kredytowe. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 24 kwietnia 2013 r., II AKa 517/12

Glosowany wyrok jest pierwszym - spośród ponad dwudziestu orzeczeń wydanych dotąd do art. 297 k.k., kryminalizującego tzw. oszustwo kredytowe - który obejmuje bezpośrednio normę art. 297 § 2 k.k. Dla praktyków ma on duże znaczenie, tym bardziej że w swojej istocie odnosi się do podstawowych kwestii wpływających na formowanie podmiotowego zakresu odpowiedzialności karnej. Przed przystąpieniem do merytorycznej oceny przedstawionej tezy warto by naświetlić stan faktyczny sprawy rozpatrywanej w sądzie apelacyjnym, na której kanwie doszło do wydania wyroku tej treści.

Przedmiotem rozpoznania były czyny polegające na wyłudzeniu oraz usiłowaniu wyłudzenia kredytów bankowych przy pomocy fałszywych dokumentów, do których dołączono zarzuty polegające na przyjęciu korzyści majątkowych przez pracownika banku, oskarżeni zaś działali w konfiguracji wieloosobowej. Sąd pierwszej instancji uznał za winne popełnienia tego czynu jedynie dwie osoby z grupy siedmiu oskarżonych na podstawie art. 297 § 2...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX