Glosy
Opublikowano: OwSS 2019/2/135-140
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Opodatkowanie głębi dokowych podatkiem od nieruchomości. Glosa do wyroku WSA z dnia 19 grudnia 2017 r., II FSK 3298/15

Kwalifikując określony obiekt budowlany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy pamiętać, że za budowlę w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych można uznać taki obiekt budowlany, który został expressis verbis wskazany w definicji budowli z art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, bądź w pozostałych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej. Obiekt ten musi przy tym stanowić całość techniczno-użytkową. W ustawie Prawo budowlane wymienione zostały budowle hydrotechniczne, jednak bez wskazania, że jednym z rodzajów takiej budowli jest głębia dokowa. Głębie dokowe nie są wymienione wprost z nazwy w definicji budowli, w innych przepisach prawa budowlanego ani w załączniku do tej ustawy. Wobec tego nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację