Chrapowicka Katarzyna, Opodatkowanie akcyzą strat wyrobów węglowych. Glosa do wyroku NSA z dnia 16 października 2014 r., I GSK 1071/13

Glosy
Opublikowano: PP 2015/7/48-52
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Opodatkowanie akcyzą strat wyrobów węglowych. Glosa do wyroku NSA z dnia 16 października 2014 r., I GSK 1071/13

Minister Finansów słusznie i trafnie (...) stwierdził, że straty wyrobów węglowych powstające podczas przemieszczania i magazynowania przez wnioskodawcę (...) nie są u wnioskodawcy ubytkami w rozumieniu ustawy [z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – dalej u.p.a.] i nie podlegają opodatkowaniu jako ubytki. Opisany we wniosku podatnika stan faktyczny kwalifikować należy bowiem jako sytuację odpowiadającą hipotezie normy prawnej dekodowanej w art. 9a ust. 1 pkt 6 [u.p.a.]. (...) Z przywołanego przepisu jasno i wyraźnie wynika bowiem, że naruszenie warunków zwolnienia przez podmiot z niego korzystający, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, jest równoznaczne z użyciem wyrobów do celów innych niż wskazane w art. 32 ust. 2 ustawy [cele uprawniające do zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych zostały wymienione w art. 31a ust. 2 ustawy o akcyzie; zatem należy założyć, że celem NSA było powołanie właśnie art. 31a ust. 2, a nie art. 32 ust. 2 u.p.a.]. (Teza rozstrzygnięcia)

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX