Głuszek Piotr, Opłata skarbowa od wartości firmy przy sprzedaży przedsiębiorstwa. Glosa do wyroku NSA z dnia 14 stycznia 2003 r., III SA 1492/2001

Glosy
Opublikowano: PP 2004/3/42-44
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Opłata skarbowa od wartości firmy przy sprzedaży przedsiębiorstwa. Glosa do wyroku NSA z dnia 14 stycznia 2003 r., III SA 1492/2001

Glosowany wyrok dotyczył transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, kwalifikacji prawnej składników wchodzących w jego skład i ustalenia na tej podstawie zakresu, w jakim sprzedaż ta powinna być obciążona opłatą skarbową. Powstał spór, czy wartość firmy ustalona przez strony umowy sprzedaży – jako składnik zbywanego przedsiębiorstwa (wynikający z nadwyżki ceny ponad wartość innych elementów, takich jak składniki materialne, niematerialne, prawa i obowiązki wynikające z umów, kontraktów, zarejestrowanych produktów, zamówień w toku oraz dokumentów) – stanowi prawo majątkowe. Innymi słowy, rozstrzygana kwestia dotyczyła udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wyłącznie poprzez fakt umówienia się przez strony do zapłaty ceny wyższej od prostej arytmetycznej sumy składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, kreowane jest prawo majątkowe, którego sprzedaż wraz z całym przedsiębiorstwem, powinna być opodatkowana opłatą skarbową, tak jak inne prawa majątkowe i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX