Opinia samorządu aptekarskiego a akt zajęcia stanowiska w rozumieniu art. 106 k.p.a. Glosa do wyroku NSA z dnia 31 stycznia... - OpenLEX

Staniszewska Lucyna, Opinia samorządu aptekarskiego a akt zajęcia stanowiska w rozumieniu art. 106 k.p.a. Glosa do wyroku NSA z dnia 31 stycznia 2019 r., II GSK 5178/16

Glosy
Opublikowano: OSP 2021/11/96
Autor:
Rodzaj: glosa

Opinia samorządu aptekarskiego a akt zajęcia stanowiska w rozumieniu art. 106 k.p.a. Glosa do wyroku NSA z dnia 31 stycznia 2019 r., II GSK 5178/16

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX