Król Małgorzata, Operat szacunkowy - ocena prawidłowości sporządzenia w toku egzekucji z nieruchomości. Glosa do wyroku WSA z dnia 16 listopada 2011 r., I SA/Op 323/11

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Operat szacunkowy - ocena prawidłowości sporządzenia w toku egzekucji z nieruchomości. Glosa do wyroku WSA z dnia 16 listopada 2011 r., I SA/Op 323/11

Glosowany wyrok WSA dotyczy istotnej w praktyce organów egzekucyjnych kwestii dotyczącej oceny przez administracyjny organ egzekucyjny prawidłowości sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, w toku egzekucji z nieruchomości. W myśl przepisu art. 110m § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji po upływie terminu określonego w wezwaniu zobowiązanego do zapłaty dochodzonych należności organ egzekucyjny dokonuje opisu i oszacowania wartości zajętej nieruchomości. Zgodnie zaś z art. 110s § 1 u.p.e.a. do oszacowania wartości zajętej nieruchomości wyznacza się rzeczoznawcę majątkowego, o którym mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami . Z czynności opisu i oszacowania organ egzekucyjny sporządza protokół. Do opisu i oszacowania wartości nieruchomości wszystkim uczestnikom postępowania przysługuje prawo wniesienia zarzutów .

Rozważania WSA miały miejsce w związku ze skargą zobowiązanych na postanowienie Dyrektora Izby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX