Wesołowska Agnieszka, Określenie prawidłowej stawki VAT dla odzieży oraz butów dziecięcych. Glosa do wyroku TS z dnia 28 października 2010 r., C-49/09

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Określenie prawidłowej stawki VAT dla odzieży oraz butów dziecięcych. Glosa do wyroku TS z dnia 28 października 2010 r., C-49/09

1.Wprowadzenie

Podstawę funkcjonowania wspólnego systemu podatku VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej stanowi wydana na podstawie art. 93 i 94 traktatu rzymskiego I dyrektywa z dnia 11 kwietnia 1967 r., dotycząca harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych . Dyrektywa ta nie tylko zobowiązała wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia podatku od wartości dodanej do wewnętrznego ustawodawstwa, ale stanowiła również o podstawowych cechach podatku VAT. Artykuł 2 I dyrektywy określał, że podatek VAT jest powszechnym podatkiem obciążającym konsumpcję, mającym zastosowanie do towarów i usług, proporcjonalnie do ich ceny, niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji. Przepis ten stanowi do dziś podstawę fundamentalnych zasad dotyczących podatku VAT, tj. między innymi zasady powszechności oraz neutralności podatku VAT .

Jak każdy podatek, również podatek VAT cechują pewne elementy konstrukcyjne. Należą do nich stawka,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX