Wesołowska Agnieszka, Określenie podstawy opodatkowania przy wypłacie prowizji agentom. Glosa do wyroku TS z dnia 19 grudnia 2012 r., C-310/11

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Określenie podstawy opodatkowania przy wypłacie prowizji agentom. Glosa do wyroku TS z dnia 19 grudnia 2012 r., C-310/11

1.Wprowadzenie

W komentowanej sprawie tytułem wstępu rzecznik generalny Juliane Kokott w wydanej przez siebie opinii z dnia 13 września 2012 r. podkreśliła, że „brytyjscy przedsiębiorcy są bardzo pomysłowi. Trybunał wielokrotnie zajmował się sprawami wynikającymi z ich biegłości z tworzeniu złożonych metod sprzedaży i związanymi z tym kwestiami z zakresu podatku VAT. Prowadziło to do ważnych orzeczeń w sprawach o barwnych nazwach jak Naturally Yours, Elida Gibbs czy Loyalty Management . Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w niniejszej sprawie również dotyczy skomplikowanej techniki handlowej stosowanej przez brytyjskie przedsiębiorstwa, a wynalezionej kilkadziesiąt lat temu. Jednakże w sprawie przed sądem krajowym wciąż pozostają niejasne konsekwencje tej techniki handlowej dla podstawy opodatkowania podatkiem VAT w latach 1973-1977. W niniejszej sprawie Trybunał będzie musiał powrócić do samych początków prawa Unii Europejskiej w zakresie podatku VAT i dokonać wykładni przepisów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX